Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp Tiểu Bang Victoria (Dispute Settlement Centre of Victoria - DSCV) là một dịch vụgiải quyết tranh chấp min phívà bảo mật.

DSCV có thểgiúp quývịgiải quyết các tranh chấp về:

  • các ủy ban, câu lạc bộhoặc Các Hiệp Hội Có Đăng KýThành Lập (Incorporated Associations)
  • các vấn đềcần được Quan Tòa hòa giải

Đội ngũnhân viên DSCV giàu kinh nghiệm và được đào tạo chuyên môn sẽ:

  • lắng nghe những mối quan ngại của quývị
  • giúp làm rõ các vấn đềcủa quývị
  • trảlời các câu hỏi của quývị
  • cùng quývịđưa ra các lựa chọn và chiến lược đểgiải quyết tranh chấp
  • giới thiệu quývịtới các dịch vụchuyên biệt phù hợp khác

 

 

 

Hòa giải

DSCV có thểsẽđềnghịliên hệvới bên tranh chấp và mời họtham gia vào quá trình hòa giải với quývị. Quá trình hòa giải sẽđược giữkín thông tin và việc tham gia hòa giải hoàn toàn mang tính tựnguyện.

Các chuyên gia hòa giải được đào tạo và được chứng nhận cấp quốc gia sẽtiến hành các phiên hòa giải. Chuyên viên hòa giải sẽlàm việc với quývịvà phía bên kia đểtrợgiúp quývịgiải quyết tranh chấp.

Việc hòa giải có tác động rất tích cực đến quá trình giải quyết tranh chấp. 85 phần trăm các vụhòa giải tại DSCV kết thúc trong sựđồng thuận.

Thông dịch viên

DSCV cung cấp dịch vụthông dịch miễn phí. Khi gọi đến DSCV, quývịcó thểxin được gặp thông dịch viên. Họsẽgọi lại cho quývịbằng dịch vụthông ngôn qua điện thoại.

Quývịcũng có thểđềnghịsựtrợgiúp của thông dịch viên trong quá trình hòa giải.